loading... 
Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma te midden van de directeur-generalen en het college van gedeputeerde staten van Drenthe bij een hunebed Rectangle Jaarverslag commissaris van de Koning in Drenthe 2021 Jetta Klijnsma  Een jaar met twee gezichten